اخبار بنیاد سعدی - آرشیو

راه اندازی استودیوی کوچک در بنیادسعدی، گامی بزرگ برای آموزش زبان فارسی در جهان

راه اندازی استودیوی کوچک در بنیادسعدی، گامی بزرگ برای آموزش زبان فارسی در جهان

بنیاد سعدی در راستای بهره مندی از فناوری­ های نوین در امر آموزش و گسترش زبان فارسی به صورت برخط و در فضای مجازی، استودیوی کوچکی در ساختمان بنیاد راه اندازی کرد تا با استفاده ...