زبان فارسی در جهان - آرشیو

پایان دوره های بهاره  آموزش  زبان فارسی در استانبول

پایان دوره های بهاره  آموزش  زبان فارسی در استانبول

به همت وابستگی فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در استانبول دوره های بهاره مرکز آموزش زبان فارسی استانبول در سه سطح مبتدی، میانی و پیشرفته با برگزاری آزمون های پایان دوره خاتمه یافت.

ادامه مطلب