زبان فارسی در جهان - آرشیو

"گسترش زبان فارسی، فرصتی برای توسعه مناسبات فرهنگی ایران و پاکستان" است
مدیر گروه زبان فارسی دانشگاه بانوان لاهور:

"گسترش زبان فارسی، فرصتی برای توسعه مناسبات فرهنگی ایران و پاکستان" است

"فلیحه کاظمی در دیدار نماینده فرهنگی ایران در لاهور پاکستان" گفت: گسترش زبان فارسی، فرصتی برای توسعه مناسبات علمی و فرهنگی ایران و پاکستان است

ادامه مطلب
"کاهش ۷۵ درصدی سفیران زبان فارسی"

"کاهش ۷۵ درصدی سفیران زبان فارسی"

دو هفته است که حرف‌های زیادی می‌شنویم از "تعطیلی کرسی‌های زبان فارسی" البته حدود یک سال پیش بود که یکی از مسئولان مرتبط با زبان فارسی این خبر را داد که کرسی‌های زبان فارسی در‌حال تعطیل‌شدن است

ادامه مطلب