اخبار تصویری - آرشیو

ریشه زبان اردو فارسی است

ریشه زبان اردو فارسی است

خانم یسمینه سراج، رئیس بخش اردو دانشگاه بانوان شهیده بی‌نظیر بوتو پیشاور در دیدار مسئول خانه فرهنگ کشورمان، گفت: ریشه زبان اردو در زبان فارسی قرار دارد.

ادامه مطلب
کرسی های زبان فارسی کم شده است

کرسی های زبان فارسی کم شده است

محمدرضا دربندی می گوید:در کشورهای آسیای مرکزی و شبه قاره هفتصد سال سابقه زبان فارسی داریم، در هند 30 دانشگاه و 180 کالج داریم که رشته زبان و ادبیات فارسی دارند. ولی در پاریس دو دانشگاه و در انگلستان سه دانشگاه هست، یعنی ما که در مرکز نشسته ایم و مشغول برنامه ریزی هستیم باید به مساله عرضه و تقاضا توجه کنیم.

ادامه مطلب
افزایش امکانات آموزشی منجر به ترغیب افراد بیشتری به آموزش زبان فارسی می شود

افزایش امکانات آموزشی منجر به ترغیب افراد بیشتری به آموزش زبان فارسی می شود

یک استاد ایتالیایی گفت: کتاب‌هایی که برای تدریس به فارسی آموزان استفاده می شود در دهه‌های گذشته قابل استفاده بود و با توجه به پیشرفت‌های متفاوت در عرصه ارتباطات، نمی‌توان این نوع کتاب‌ها را به عنوان کتب آموزشی تلقی کرد.

ادامه مطلب
تصویب طرح استاندارد آموزشی بنیاد سعدی

تصویب طرح استاندارد آموزشی بنیاد سعدی

به منظور بررسی طرح های پیشنهادی کتاب های «فارسی گفتاری»، «دستور کاربردی» و «مجموعه آموزشی فارسی کسب و کار» سومین جلسه‌ی شورای عالی برنامه ریزی درسی و تالیف منابع آموزشی بنیاد سعدی برگزار و مقرر شد کتاب «فارسی گفتاری» احمد صفارمقدم به دلیل جامعیت، در دوره دانش افزایی سال جاری مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه مطلب