معرفی کتابها - آرشیو

کتاب «سیمرغ، سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی» در رُم رونمایی شد
با معرفی اساتید ایتالیایی زبان و ادبیات فارسی؛

کتاب «سیمرغ، سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی» در رُم رونمایی شد

به ابتکار سرویس بینافرهنگی اداره‌کل کتابخانه‌های شهر رُم، کتاب «سیمرغ، سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی» از منشورات رایزنی فرهنگی کشورمان در ایتالیا رونمایی شد.

ادامه مطلب