آرشیو اخبار

فارسی را زبان مادری خود می‌دانم

فارسی را زبان مادری خود می‌دانم

دانشجوی ارمنستانی رشته ایرانشناسی گفت: به دلیل مهاجرت اجداد من به ایران و بیان خاطرات خوش از آن ایام من یادگیری زبان فارسی را تعلیم زبان مادری‌ام می‌دانم.

ادامه مطلب