آرشیو اخبار

فارسی آموزان نخبه در اولویت بورسیه قرار می گیرند

فارسی آموزان نخبه در اولویت بورسیه قرار می گیرند

معاون امور بین الملل در بنیاد سعدی با بیان اینکه یکی از اهداف بنیاد سعدی نخبه پروری است، گفت: تمام استادانی که در حال تدریس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان هستند اگر می دانند فردی با علاقه خاصی فارسی می خواند، آن را به ما معرفی کنند تا در دوره دانش افزایی یا بورسیه تحصیلی در اولویت قرار دهیم

ادامه مطلب
میدان کار برای گسترش زبان فارسی بسیار وسیع است

میدان کار برای گسترش زبان فارسی بسیار وسیع است

حدادعادل با بیان اینکه رویکرد بنیاد سعدی همکاری با همه سازمانها است، گفت: فکر رقابت با موسسه و سازمانهای دیگر را نداریم و بنای ما بر همکاری است و آنقدر میدان کار را وسیع می دانیم که اگر همه دست به دست هم دهیم باز هم کم است.

ادامه مطلب