دومین همایش دو سالانه آزفا

تاریخ برگزاری : ۲۱ آبان ۱۳۹۷ رویدادهای پیش رو
دومین همایش دو سالانه آزفا

دومین همایش دو سالانه آزفا 21 و 22 آبان ماه توسط بنیاد سعدی و دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.