بازدید دکتر حداد عادل از کلاس های درسی زبان آموزان شرکت کننده در 84 دوره دانش افزایی

۱۲ شهریور ۱۳۹۶ ۱۴
IMG_4919.JPG
IMG_4909.JPG
IMG_4900.JPG
IMG_4891.JPG
IMG_4885.JPG
IMG_4878.JPG
IMG_4864.JPG
IMG_4851.JPG
IMG_4839.JPG
IMG_4837.JPG
IMG_4808.JPG
IMG_4795.JPG
IMG_4791.JPG
IMG_4783.JPG