|
گفتگو با استاد زبان فارسی دانشگاه خصوصی ژاپن
گفتگو با ناهندا کامورا- استاد زبان فارسی دانشگاه خصوصی ژاپن
گفتگو با استاد زبان فارسی دانشگاه دولتی بلاروس
گفتگو با الگ پاولوف- استاد زبان فارسی دانشگاه دولتی بلاروس
گفتگو با استاد زبان فارسی در بلژیک
گفتگو با جوانا للی- استاد دوره های آزاد زبان فارسی در بلژیک
گفتگو با استاد زبان فارسی دانشگاه پریشتینا کشور کوزوو
گفتگو با عبدالله رجبی- استاد زبان فارسی دانشگاه پریشتینا کشور کوزوو
گفتگو با استاد زبان فارسی دانشگاه کمبریج انگلستان
گفتگو با مهبد غفاری -استاد زبان فارسی دانشگاه کمبریج انگلستان
گفتگو با بانوی فیلیپینی استاد ادبیات فارسی دانشگاه ویتربو ایتالیا
گفتگو با بیانسا ماریا فیلیپینی- استاد ادبیات فارسی معاصر دانشگاه ویتربو ایتالیا
گفتگو با رئیس دانشکده تحقیقات آسیا و آفریقا دانشگاه شانگهای چین
گفتگو با رئیس دانشکده تحقیقات آسیا و آفریقا دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای چین
گفتگو با استاد زبان فارسی دانشگاه ملی ایوانوفرانکو
گفتگوی با الها ماکسنی- استاد زبان فارسی دانشگاه ملی ایوانوفرانکو اوکراین
گفتگو با رئیس بخش ایران شناسی دانشکده شرق شناسی
گفتگو با سیلیویا سوردیکوسکا- رئیس بخش ایران شناسی دانشکده شرق شناسی دانشگاه ورشو لهستان
گفتگو با شاعر،نویسنده و ایرانشناس گرجی
گفتگو با شاعر،نویسنده و ایرانشناس گرجی
گفتگو با بانوی ایرانشناس لهستانی
گفتگو با بانوی ایرانشناس لهستانی
با آموزگاران فارسی
گفتگوی تصویری با استادان زبان فارسی در سراسر جهان
1