|
چهارمین گردهمائی موسسات فعال در آموزش زبان فارسی
گزارش شبکه پنج از چهارمین گردهمائی موسسات فعال در آموزش زبان فارسی در جهان
چهارمین گردهمائی موسسات فعال در آموزش زبان فارسی
گزارش دوربین هفت از چهارمین گردهمائی موسسات فعال در آموزش زبان فارسی در جهان
چهارمین گردهمائی موسسات فعال در آموزش زبان فارسی
گزارش شبکه جام جم از چهارمین گردهمائی موسسات فعال در آموزش زبان فارسی در جهان
چهارمین گردهمائی موسسات فعال در آموزش زبان فارسی
گزارش شبکه خبر از چهارمین گردهمائی موسسات فعال در آموزش زبان فارسی در جهان
سومین گردهمایی موسسه های فعال در آموزش زبان فارسی در جهان 20 دی 1395
گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سومین گردهمایی موسسه‌های فعال در آموزش زبان فارسی در جهان. این گردهمایی هر سال با هدف آشنایی موسسه‌های فعال در حوزه آموزش زبان فارسی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر و نیز بررسی مهم‌ترین فعالیت و دستاوردهای اخیرشان برگزار می شود. در سومین گردهمایی که به همت بنیاد سعدی و با مشارکت بنیاد ایرانشناسی برگزار شد، استادان داخلی و خارجی زبان فارسی و نمایندگانی از 40 مجموعه فعال، به ارائه سخنان خود در حضور دکتر حدادعادل، رییس بنیاد سعدی و آیت الله سید محمد خامنه‌ای، رییس بنیاد ایرانشناسی، پرداختند.
نماهنگ سومین گردهمایی موسسه های فعال در جهان 20 دی 1395
این گردهمایی هر سال با هدف آشنایی موسسه‌های فعال در حوزه آموزش زبان فارسی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر و نیز بررسی مهم‌ترین فعالیت و دستاوردهای اخیرشان برگزار می شود. در سومین گردهمایی که به همت بنیاد سعدی و با مشارکت بنیاد ایرانشناسی برگزار شد، استادان داخلی و خارجی زبان فارسی و نمایندگانی از 40 مجموعه فعال، به ارائه سخنان خود در حضور دکتر حدادعادل، رییس بنیاد سعدی و آیت الله سید محمد خامنه‌ای، رییس بنیاد ایرانشناسی، پرداختند.
دومین گردهمایی موسسه های فعال در آموزش زبان فارسی در جهان 1آذر 1394
گزارش شبکه خبر سیما از دومین گردهمایی موسسه‌های فعال در آموزش زبان فارسی درجهان که با حضور دکتر حدادعادل، رییس بنیاد سعدی و نمایندگانی از 35 مجموعه فعال داخلی و خارجی در ساختمان بنیاد سعدی برگزار شد. این گردهمایی هر سال با هدف آشنایی موسسه‌های فعال در حوزه آموزش زبان فارسی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر و نیز بررسی مهم‌ترین فعالیت و دستاوردهای اخیرشان توسط بنیاد سعدی برگزار می‌شود.
اولین گردهمایی موسسه های فعال در آموزش زبان فارسی در جهان 1 آذر 1393
گزارش شبکه خبر سیما از اولین گردهمایی موسسه های فعال در آموزش زبان فارسی در جهان که با حضور دکتر حداد عادل، رییس بنیاد سعدی و نمایندگانی از 30 مجموعه فعال داخلی و خارجی در ساختمان این بنیاد برگزار شد.
1