|
بازدید جوانان فارسی آموز روسی از جماران
فارسی آموزان روسی که در دوره کوتاه مدت دانش افزایی بنیاد سعدی شرکت کرده اند، از جماران بازدید کردند . گزارش چخماقی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان
1