زبان فارسی در جهان

نشست سرپرست وابستگی فرهنگی ایران با رییس گروه زبان فارسی دانشگاه استانبول

کوروش مقتدری سرپرست وابستگی فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول با پروفسور علی گوزل یوز رییس گروه زبان های شرقی و گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول دیدار و در خصوص همکاری علمی و ادبی گفتگو کرد.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی ایرانشناسی و زبان و ادبیات فارسی در مومبای هند برگزار شد

کارگاه آموزشی ایرانشناسی و آشنایی با زبان و ادبیات فارسی در انجمن ایرانیان مقیم مومبای با همت موسسه «خدمات ایران و هند پرشین پرو» و حمایت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در مومبای برگزار شد.

ادامه مطلب