زبان فارسی در جهان

برگزاری دوره تربیت مدرس آموزش زبان فارسی در تاشکند

اولین دوره تربیت مدرس «روش‌های نوین آموزش زبان فارسی» برای اساتید زبان فارسی دانشگاه‌های تاشکند (پایتخت ازبکستان) با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان و دانشگاه خاورشناسی تاشکند و پیگیری های بنیاد سعدی برگزار شد.

ادامه مطلب

اتاق مطالعات ایران در دانشگاه اسپانیا تاسیس می شود

موافقت نامه تاسیس اتاق مطالعات ایران که به تعبیر اسپانیایی «سمینار دائم ایرانشناس» نامیده می شود روز جمعه ۴ آبان ماه به امضای «علیرضا اسماعیلی» رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا و پروفسور «افرم یلدیزساداک» معاون بین الملل دانشگاه سالامانکا اسپانیا (غرب) رسید.

ادامه مطلب