|
نوع خبر 
 
 برگزاری هشتاد و دومین دوره دانش افزایی و دستور العمل المپیاد زبان فارسی
چهارمین نشست عادی اعضای شورای بنیاد سعدی با حضور رئیس، معاونان و اعضای شورا برگزار و موضوعاتی همچون برنامه های هشتاد و دومین دوره دانش افزایی و دستورالعمل المپیاد زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفت.
يکشنبه 14 تير 1394  14:3
 برگزاری هشتاد و دومین دوره دانش افزایی و دستور العمل المپیاد زبان فارسی
چهارمین نشست عادی اعضای شورای بنیاد سعدی با حضور رئیس، معاونان و اعضای شورا برگزار و موضوعاتی همچون برنامه های هشتاد و دومین دوره دانش افزایی و دستورالعمل المپیاد زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفت.
يکشنبه 14 تير 1394  5:37
 ضرورت بررسی وضعیت زبان فارسی در جهان
معاون امور بین الملل بنیاد سعدی در جمع اعضای شوراهای راهبردی بنیاد سعدی، گفت: برای تعریف و ترسیم وضع موجود زبان فارسی در جهان ابتدا باید چهار عامل فرصت ها و تهدیدها در خارج و نقاط قوت و ضعف در داخل را شناسایی کنیم.
چهارشنبه 10 تير 1394  14:4
 ضرورت بررسی وضعیت زبان فارسی در جهان
سفیر هند با بیان اینکه عده زیادی از مردم کشورش به زبان فارسی علاقمند هستند، گفت: بسیار به شعرای زبان فارسی همچون مولوی، سعدی، حافظ و خیام علاقه دارم و هر روز برای یادگیری بیشتر زبان فارسی تلاش می کنم.
چهارشنبه 10 تير 1394  3:34
 گسترش زبان، رونق اقتصادی به همراه دارد
رییس بنیاد سعدی با بیان اینکه اگر تکنوکرات هم باشیم و جز به اقتصاد به چیز دیگری نیاندیشیم، باید بدانیم گسترش زبان، رشد و رونق اقتصادی به همراه دارد، گفت: البته ما آموزش و گسترش زبان را تنها برای رشد اقتصادی نمی خواهیم، بلکه مقصود ما ترویج تفکر، فرهنگ و تمدن ایران است.
سه شنبه 9 تير 1394  3:34
168 169 170 171 172 173
 نتایج 840 - 845 از تعداد 965  خبر