|
نوع خبر 
 
 توصیف زیبایی ایران در واژگان نمی گنجد
نشاط فاطمه دانشجوی هندی، توصیف زیبای های ایران را فراتر از مرز واژگان می داند.
يکشنبه 1 شهريور 1394  6:30
 در ایران با چادر احساس خوبی دارم
بی بی نور نازی نوا دانشجو قزاق گفت: در ایران با چادر احساس خوبی دارم.
شنبه 31 مرداد 1394  3:46
 بازدید فارسی آموزان خارجی از کتابخانه ملی
فارسی آموزان حاضر در هشتادودومین دوره دانش افزایی زبان فارسی بنیاد سعدی در ادامه برنامه های فرهنگی، ازسازمان اسناد و کتابخانه ملی بازدید کردند.
شنبه 31 مرداد 1394  3:36
 دانشجویان دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی درچهار رشته ورزشی با یکدیگر به رقابت پرداختند
دانشجویان دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی که از 43 کشور مختلف در ایران حضور یافته اند، در چهار رشته ورزشی فوتسال،دارت،پرتاب حلقه و پنالتی بسکتبال در دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه شهید بهشتی با یکدیگربه رقابت پرداختند.
جمعه 30 مرداد 1394  4:51
 شگفتی فارسی آموزان غیر ایرانی از معماری مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد
فارسی آموزان حاضر در هشتادودومین دوره دانش افزایی زبان فارسی در ادامه برنامه های گردشگری ، از مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد بازدید کرده و از نوع معماری کاخ ها و موزه ها و فضای باغ اظهار شگفتی و تحسین کردند.
پنجشنبه 29 مرداد 1394  4:33
289 290 291 292 293 294
 نتایج 1445 - 1450 از تعداد 1525  خبر