|
نوع خبر 
 
رییس بنیاد سعدی:
 گسترش زبان فارسی در متن توسعه کشور جای دارد
رییس بنیاد سعدی با بیان اینکه آموزش زبان فارسی در جهان صرفا جنبه ادبی و فرهنگی ندارد، گفت: هرچه زبان فارسی گسترش پیدا کند امکان گسترش روابط اقتصادی و سیاسی بیشتر فراهم می‌شود، بنابراین آموزش و گسترش زبان فارسی در متن توسعه کشور جای دارد.
دوشنبه 25 ارديبهشت 1396  14:37
رئیس پلیس پیشگیری ناجا در بازدید از غرفه بنیاد سعدی:
 فعالیت­‌های بنیاد سعدی نقش مهمی در گسترش گردشگری ایران دارد
رئیس پلیس پیشگیری ناجا در بازدید از غرفه بنیاد سعدی در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ضمن ابرازی خرسندی از نقش مهم این نهاد در گسترش فرهنگ ایرانی، گفت: فعالیت­‌های بنیاد سعدی نقش مهمی در گسترش گردشگری دارد.
پنجشنبه 21 ارديبهشت 1396  8:38
سخنگوی وزارت خارجه در بازدید از غرفه بنیاد سعدی:
 گسترش زبان فارسی در دیپلماسی عمومی ایران بسیار تاثیرگذار است
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه گسترش زبان فارسی در دیپلماسی عمومی ایران بسیار تاثیرگذار است، گفت: امیدوارم بنیاد سعدی بتواند موجب پیوند فارسی زبانان منطقه شود.
چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396  13:42
 گرامیداشت فردوسی در بلغارستان
گرامیداشت شاعرحماسه سرا و بلند آوازه ایرانی ،حکیم ابوالقاسم فردوسی در بلغارستان برگزار می شود.
سه شنبه 19 ارديبهشت 1396  14:47
دکتر یاحقی در بازدید از غرفه بنیاد سعدی:
 عمده ترین رسالت کشور، گسترش زبان فارسی است
عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی عمده ترین رسالت کشور ایران را گسترش و ترویج زبان و ادبیات فارسی دانست و گفت: امروز آموزش زبان فارسی اهمیت و مناسبتی بیش از پیش دارد.
دوشنبه 18 ارديبهشت 1396  7:55
1 2 3 4 5 6
 نتایج 5 - 10 از تعداد 320  خبر