|
نوع خبر 
 
فارسی‌آموز فرانسوی؛
 اخبار کافی از ایران در رسانه های فرانسه منتشر نمی شود
یک فارسی‌آموز فرانسوی معتقد است اخبار کافی از ایران در رسانه های کشور فرانسه منتشر نمی‌شود.
شنبه 27 شهريور 1395  10:50
 سند راهبردی زبان فارسی در کشورهای فارسی زبان نهایی شد
سند راهبردی حوزه کشورهای فارسی زبان با حضور اکثریت اعضای شورای راهبردی این منطقه بررسی و نهایی شد.
سه شنبه 23 شهريور 1395  11:57
نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای اسلامی؛
 زبان فارسی می‌تواند زبان علمی دنیا باشد
نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای اسلامی، گفت: زبان فارسی می‌تواند زبان علمی دنیا باشد همانگونه که در گذشته به این شکل بوده است.
شنبه 20 شهريور 1395  9:38
شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد؛
 25 اردیبهشت، روز پاس‌داشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم فردوسی
با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، عنوان «پاس‌داشت زبان فارسی» به روز بزرگداشت حکیم فردوسی در تقویم رسمی کشور افزوده شد.
سه شنبه 9 شهريور 1395  12:16
درخواست رییس بنیاد سعدی از شرکت کنندگان در دوره دانش افزایی؛
 فارسی آموزان سفیران صلح و دوستی برای ایران در جهان باشند
دکتر حداد عادل در اختتامیه هشتادوسومین دوره دانش افزایی زبان فارسی خطاب به فارسی آموزان گفت: دوره دانش افزایی زبان فارسی می‌تواند برای همیشه چراغ زبان فارسی را در دل شما روشن نگه دارد.
دوشنبه 8 شهريور 1395  15:12
92 93 94 95 96 97
 نتایج 460 - 465 از تعداد 530  خبر