|
نوع خبر 
 
معاون امور بین الملل بنیاد سعدی؛
 تبادل تجربیات مهم ترین وظیفه کانون مدرسان زبان فارسی است
معاون امور بین الملل بنیاد سعدی در نخستین نشست کانون مدرسان و استادان زبان فارسی گفت: تبادل تجربیات مهم ترین وظیفه کانون استادان و مدرسان زبان فارسی است.
شنبه 13 مرداد 1397  5:29
با حضور کارشناسان ایرانی و آفریقایی؛
 راهکارهای گسترش زبان فارسی در آفریقای زیر صحرا بررسی شد
نخستین نشست تخصصی بررسی وضعیت زبان فارسی در آفریقای زیر صحرا با حضور کارشناسان ایرانی و آفریقایی در بنیاد سعدی برگزار شد.
پنجشنبه 11 مرداد 1397  2:35
بنیاد سعدی برگزار می کند؛
 نشست راه اندازی کانون مدرسان زبان فارسی در جهان
همزمان با حضور استادان زبان فارسی خارجی در نخستین دوره بلند مدت تربیت مدرس بنیاد سعدی، روز پنج شنبه 11 مرداد ماه نشست راه اندازی کانون مدرسان زبان فارسی در محل این بنیاد برگزار خواهد شد.
چهارشنبه 10 مرداد 1397  5:47
بنیاد سعدی برگزار می کند؛
 دیدار استادان زبان فارسی خارجی با مرادی کرمانی در باغ کتاب
استادان زبان فارسی شرکت کننده در دوره تربیت مدرس بنیاد سعدی روز چهارشنبه با موسیقی منطقه کرمان در محل این بنیاد آشنا شده و سپس در باغ کتاب تهران (سروستان) با هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده نام آشنای ایرانی دیدار خواهند داشت.
سه شنبه 9 مرداد 1397  4:9
طی هشتاد و پنجمین دوره دانش افزایی بنیاد سعدی رخ داد؛
 استادان زبان فارسی ازبکستانی از وضعیت تدریس این زبان در کشور خود گفتند
نشست بررسی وضعیت زبان فارسی در ازبکستان با حضور استادان زبان فارسی این کشور که در دوره بلند مدت تربیت مدرس بنیاد سعدی شرکت کرده اند،ابراهیم خدایار و عباسعلی وفایی، رایزنان پیشین ازبکستان و معاون اموربین الملل و کارشناسان کشور ازبکستان بنیاد سعدی برگزار شد.
دوشنبه 8 مرداد 1397  11:50
3 4 5 6 7 8
 نتایج 15 - 20 از تعداد 575  خبر