|
نوع خبر 
 
 پایان سیزدهمین دوره آموزش زبان فارسی در تونس
سیزدهمین دوره آموزش زبان فارسی با اعطای گواهی پایان دوره و تقدیرنامه به دانشجویان زبان فارسی از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان در تونس، پایان یافت.
چهارشنبه 18 بهمن 1396  17:12
 تاکید مقام ایرانی بر لزوم حفظ پیشینه زبان فارسی با صیانت از نسخه های خطی
رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند با تاکید بر اهمیت ایجاد و حفظ ارتباط فرهنگی جوانان با گذشته تاریخی خود گفت، صیانت از متون و نسخه های خطی قدیمی نقش بسزایی در صیانت از پیشینه درخشان زبان فارسی ایفا می کند.
چهارشنبه 18 بهمن 1396  16:58
بنیاد سعدی برگزار می کند؛
 دوره دانش افزایی کوتاه مدت فارسی آموزان مجارستانی و روسیه ای در دانشگاه شیراز
بنیاد سعدی یک دوره دانش افزایی کوتاه مدت زبان فارسی برای 6 نفر از فارسی آموزان از مجارستان و روسیه در مرکز زبان دانشگاه شیراز برگزار می کند.
سه شنبه 17 بهمن 1396  14:3
 افزایش فارسی آموزان در ونزوئلا با تلاش های سفارت ایران
دومین گردهمایی فارسی آموزان ونزوئلایی با معرفی نظام آموزشی بنیاد سعدی وکتاب های گام اول ومینا در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، برگزار شد.
شنبه 14 بهمن 1396  10:31
 نشست «مسیح و مریم در ادبیات فارسی» توسط مرکز تحقیقات زبان فارسی در دهلی نو برگزار شد
شصت و چهارمین جلسه انجمن ادبی بیدل دهلوی توسط مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی ایران در دهلی نو با عنوان «مسیح و مریم در ادب فارسی» در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو برگزار شد.
چهارشنبه 11 بهمن 1396  14:12
2 3 4 5 6 7
 نتایج 10 - 15 از تعداد 470  خبر