|
سومین گردهمائی موسسه‌های فعال در حوزه آموزش زبان فارسی در جهان 

بنیاد سعدی در روز دوشنبه 20 دی ماه سال جاری، «سومین گردهمایی موسسه‌های فعال در حوزه آموزش زبان فارسی در جهان» را با همکاری بنیاد ایران‌شناسی برگزار می‌کند.

این گردهمایی در محل بنیاد ایران شناسی برگزار می شود.

مطالب بیشتر را در متن خبر بخوانید.