|

اطّلاعات عمومی درباره دوره‌های دانش‌افزایی زبان و ادبیّات فارسی

- تعریف‌ها 
- هدف‌ها
- شرایط شرکت‌کنندگان 
- شرایط آموزشی 
- برنامه‌های جانبی

تعریف‌ها: 
الف) دورۀ دانش افزایی
«دوره» مدّت زمانی است که پذیرفته‌شدگان در کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کنند و تا پایان زمانِ تعیین شده درس‌ها را فرا می‌گیرند، و «دانش افزایی» افزودن بر سطح دانش زبانی و ادبی  پذیرفته‌شدگان  برای بالا بردن تسلط آنان به زبان و ادبیّات فارسی و بهبود کارآیی در استفاده از این زبان و کمک به اثر بخشی در این حوزه پس از بازگشت به وطن است.

ب) مخاطبان دوره 
مخاطبان دوره می‌توانند افراد زیر  باشند:
 استادان و دانشجویان سال آخر رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، شرق شناسی، ایران‌شناسی، مطالعات ایرانی و اسلامی 
 دانشجویانی که به عنوان واحد اختیاری یا زبان دوم، فارسی را فرا می‌گیرند
 برگزیدگان آزمون‌ها و المپیادهای زبان فارسی در خارج از ایران
 فارسی‌آموزانی که در دوره‌های آموزش زبان فارسی یا مؤسسه‌های آزاد آموزشی نمایندگی‌های فرهنگی شرکت کرده‌اند
 مترجمان و ویراستاران آشنا  به زبان و ادبیات فارسی
 پژوهشگران حوزة زبان و ادبیات فارسی در مؤسسه‌های پژوهشی 
 مدرسان و آموزگاران زبان فارسی در مدرسه‌ها و مرکزهای آموزشی خارج از ایران


هدف‌ها 
 انتقال مفاهیم فرهنگِ غنی ایرانی - اسلامی 
 گسترش هر چه بیشتر آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از ایران 
 شناساندن ظرفیت‌های زبان و ادبیات فارسی و مطالعات ایرانی
 آشنایی شرکت‌کنندگان با فرهنگ رفتاری جامعة زبانی 
 تقویت دانش زبانی و ادبی شرکت‌کنندگان و آشنا کردن آنان با فارسی امروز 
 آشنایی با مرکزهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی مربوط به زبان و ادبیات فارسی در داخل ایران
 تشویق فارسی آموزان برتر و شناسایی آن‌ها برای تقویت بیشتر دانش زبانی آنان
 ارتباط مؤثر و کارآمد با کرسی‌ها و مرکزهای آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از ایران 
 آشناکردن مدرسان و استادان زبان فارسی با مهارت‌های زبانی و روش‌های تدریس زبان و نیز جنبه‌های مختلف زبان فارسی مانند ساخت زبان فارسی، صرف و نحو و کاربردشناسی آن

شرایط شرکت کنندگان 
1- داوطلبِ شرکت در دوره باید به چهار مهارت اصلی زبان فارسی (صحبت‌کردن، نوشتن، شنیدن و خواندن) تسلط نسبی یا کامل داشته باشد.
2- داوطلب باید از سلامت کامل جسمی و روانی برخوردار باشد (تأیید سلامت افراد به عهدة مرجع اعزام کننده است).
3- سن داوطلب بیش از پنجاه سال و کمتر از 20 سال نباشد.
4- اولویت پذیرش شرکت در دوره، با کسانی است که برای بار نخست در دورة دانش افزایی شرکت می‌کنند.
5- هزینه‌های سکونت، پذیرایی، آموزش و برنامه‌های جانبی، بر عهدة بنیاد سعدی است.
6- دریافت روادید بر عهدة داوطلب یا مرجع معرفی کننده است.( به تناسب مدت برگزاری دوره)
7- تأمین هزینه‌های سفر (مانند بلیت و روادید) بر عهدة داوطلب یا مرجعِ معرفی کننده است. 
8- رعایت شؤونات دینی و فرهنگی ج.ا.ایران برای شرکت کنندگان الزامی است و شرکت کننده در صورت عدم رعایت این موارد، ملزم  به پرداخت هزینه‌های دوره و بازگشت به کشور خود است.
9- رعایت مقررات دوره (شرکت در کلاس‌ها و برنامه‌های جانبی‌، اقامت در محل سکونت تعیین شده و غیره) برای شرکت کنندگان الزامی است و هرگونه تغییر، با هماهنگی مسئول دوره انجام  می‌شود. شرکت کنندگان ملزم به رعایت مقررات هستند، در غیر این صورت به کشورشان باز گردانده می‌شوند.
10- اعلام پذیرش نهایی درخواست کنندگان به عهدة بنیاد است که پس از بررسی فرم اطلاعات فردی به مرجع اعزام کننده اعلام می‌شود.
11- پذیرش مجدد شرکت کنندگانی که در دوره‌های قبلی شرکت کرده‌اند، بسته به نظر بنیاد است که با دلایل توجیهی مرجع اعزام کننده صورت می‌گیرد.
12- محل سکونت شرکت کنندگان خوابگاه‌های دانشجویی است و تابع مقررات محیط‌های دانشگاهی است.

شرایط آموزشی
مدت دورة دانش افزایی زبان فارسی حدود یکصد و بیست ساعت کلاس آموزشی است که به صورت روزانه 8 ساعت آموزش برگزار می‌شود و کلّ مدت دوره با شمار روزهای برگزاری برنامه‌های جانبی‌، نزدیک به یک ماه است. فارسی آموزان پس از ورود، در آزمون تعیین سطح شرکت می‌کنند و سپس در سطح‌های تعیین شده در کلاس‌های خود حاضر می شوند. در پایان دورة آموزشی از شرکت کنندگان آزمونی گرفته می شود و به آنان که دوره را با موفقیّت در آزمونِ نهایی گذرانده‌اند «گواهینامۀ موفقیّت»، و به دیگر حاضران در دوره «گواهی‌نامة حضور» داده می‌شود.

برنامه‌های جانبی 
برای آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان در دوره‌های دانش‌افزایی با فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، برنامه‌هایی خارج از ساعت‌های آموزشی و روزهای تعطیل تدارک دیده می‌شود که شامل بازدید از مرکزهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، آثار تاریخی، شخصیت‌ها و مفاخر فرهنگی و ادبی است. حضور شرکت‌کنندگان در این برنامه‌ها الزامی است.

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 بلند مدت تابستانی