|

دستورالعمل برگزاری
المپیاد زبان و ادبیّات فارسی

مرکز گسترش زبان وادبیات فارسی
مهر ماه  1391

سید محمد رضا دربندی
رییس مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی

اهداف  برگزاری المپیاد :
1. ارائه استانداردهای آموزش زبان و ادبیات فارسی
2.  استفاده از ظرفیت نخبگان غیر ایرانی زبان فارسی در فعالیتهای فرهنگی(ترجمه کتاب، آموزش، مترجمی همزمان و....) ج .ا .ا  در خارج از کشور
3. شناساندن زبان و ادبیات فارسی با هدف رشد و توسعه آن در جهان
4. شناسایی، برقراری ارتباط و تعامل با مراکز، موسسات ودانشگاههای واجد دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی
5. توانمندسازی و فراهم کردن امکانات تشویقی برای برگزارکنندگان و برگزیدگان المپیاد
6. سنجش سطح علمی فراگیران و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی درجهان 
7. جمع بندی نتایج حاصله به منظور تسهیل امر آموزش و  ایجاد بستر مناسب برای جهت دهی و ارتقاء روش های آموزش زبان و ادبیات فارسی
8. ایجاد انگیزه و تحرک در جامعه فراگیران و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی

ستاد برگزارکننده ی المپیاد : 
این ستاد ، وظیفه برنامهریزی، اجرا و نظارت بر برگزاری المپیاد را برعهده دارد و در قالب دو کمیته علمی و  اجرایی  به ریاست رایزن فرهنگی شکل می گیرد. 
• کمیته ی اجرایی
اعضای کمیته ی اجرایی :
1- رایزن فرهنگی
2- اعضای دبیرخانه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی
وظایف کمیته اجرایی: 
o محول نمودن مسؤولیت ها و وظایف به اشخاص توسط رایزن فرهنگی 
o تشکیل کمیته علمی توسط رایزن  
o تهیه و صدور احکام برای دبیر و اعضای کمیته علمی و کمیته اجرایی. 
o تهیه و طراحی لوگوی المپیاد.
o تهیه سربرگ های مخصوص مکاتبات المپیاد. 
o ایجاد رایانامه (Email)  ویژه المپیاد به منظور : 
  ارسال فراخوان المپیاد به همراه نامه به دانشگاه ها (پیوست شماره 1 ) 
  ارسال فرم ثبت نام متقاضیان شرکت در المپیاد (فقط دانشجویان برتر سال سوم و چهارم گروه زبان وادبیات فارسی) (پیوست شماره 2) 
  ارسال فرم فعالیت فوق برنامه دانشگاه ها برای انتخاب دانشگاه برتر( پیوست شماره 3 ) . 
o فراخوان المپیاد (پیوست شماره 4 ) به دو زبان فارسی و زبان بومی منطقه برای : 
  انعکاس در سایت رایزنی . 
  انعکاس در روزنامه ها ، نشریات .
  اعلام از طریق نامه به مراکز آموزشی . 
  اعلام به انجمن های دوستی و تشکل ها .
o تهیه پوستر ها و بنرهای تبلیغاتی فراخوان المپیاد.
o دریافت فرم های دانشجویان متقاضی شرکت در المپیاد از دانشگاه ها.
o بررسی فرم های افراد واجد شرایط به منظور اعلام اسامی قطعی پذیرفته شدگان به دانشگاه ها . 
o کدگذاری دانشجویان (لازم است برای اطمینان در صحت  برگزاری آزمون، اسامی بر روی برگه ها قید نگردد و برای هر دانشجو کد اختصاصی داده شود.)    
o تهیه کارت ورودی برای حضور در المپیاد برای هر دانشجو. (لازم است آدرس سایت رایزنی، برای مراجعه دانشجویان و آگاهی از نتایج آزمون بر روی کارت قید شود .) 
o خرید لوازم التحریر مناسب برای اهدا به شرکت کنندگان (کیف، خودکار و...) .
o آماده سازی نماهنگ مناسب برای پخش در روز افتتاحیه ( تجلیل از بزرگان شعر و ادب فارسی و یا تجلیل از ایران شناسان برجسته بومی).
o آماده سازی لوح تقدیر از استادان و دانشجویان برتر. 
o آماده سازی جایزه ای ویژه برای نفر برتر (برای مثال تندیس فردوسی با نصب پلاک المپیاد بر روی تندیس ) 
o دعوت از سفیر جمهوری اسلامی، مسئولین مرتبط با زبان فارسی در کشور مربوطه. (روسای انستیتوها، انجمن¬های دوستی، مراکز آموزشی و فرهنگی و..) 
o نظارت دقیق رایزن بر حسن انجام کار.

• باتشکیل جلسه اول کمیته ی علمی، موارد ذیل بررسی و تصمیمات مقتضی اخذ می گردد:   
  تعیین زمان مناسب برای برگزاری المپیاد
  تعیین مکان مناسب برای برگزاری المپیاد
  مشخص کردن تعداد شرکت کنندگان در المپیاد
  تعیین جوایز نفرات برتر المپیاد
  معرفی اعضای کمیته برگزاری (در صورت لزوم)
  محول نمودن طراحی و انتخاب سوالات بر اساس تخصص هر استاد در بخش های مختلف زبان و ادبیات فارسی 
  بررسی  موضوعات ، منابع  و مواد آزمون 
  اعلام مهلت برای ارسال نمونه سوالات به دبیرخانه شورا از طرف استادان

بخش دوم : برگزاری المپیاد

سرفصل آزمون ها:

(160 سؤال، زمان پاسخگویی160 دقیقه) 1 90 سوال مربوط به دانش های ادبی شامل: دستور زبان فارسی، نگارش فارسی، آرایه های ادبی، تاریخ ادبیات، سبک شناسی، عروض، قافیه، گفتگو و محاوره فارسی زمان پاسخ گویی 90 دقیقه 
 پذیرایی (30 دقیقه)
 2 70 سوال مربوط به متون ادبی شامل: ترجمه و آشنایی با متون نظم و نثر زمان پاسخ گویی 70 دقیقه

 

مرحله سوم: 
سؤال های شفاهی روخوانی شعر و متون نثر فارسی کهن و معاصر، گفتگو و مکالمه

نحوه ی برگزاری :

o حضور اعضای کمیته اجرایی دو ساعت قبل از برگزاری المپیاد . 
o نصب کدهای دانشجویی روی میزها .
o تاکید برحضور استادان و دانشجویان یک ساعت قبل از برگزاری آزمون . 
o بررسی کارت های ورودی آزمون با دانشجویان . ( در صورت لزوم )
o اعلام برای تطبیق کدهای دانشجویی نوشته شده بر روی کارت با کدهای نصب شده بر روی میز. ( کد کارت ورودی و کد نصب شده روی میز یکی باشد.) 
o آغاز مرحله اول آزمون بخش یک ( سوالات دانش های ادبی 90 سوال در 90 دقیقه ) . 
o پذیرایی 30 دقیقه .
o آغاز بخش دو (سوالات متون ادبی ، 70 سوال در 70 دقیقه ). 
o پایان مرحله اول آزمون . 
o تحویل پاسخنامه ها به کمیته آزمون اطلاعات ادبی .
o دریافت نتایج و برگه های آزمون از استادان .
o اعلام نتایج به ترتیب از دانشجوی برتر در سایت رایزنی . 
o در سایت از دانشجویان که آزمون رابا موفقیت گذرانده اند برای شرکت در مرحله دوم آزمون دعوت به عمل آید ( با ذکر تاریخ آزمون – 10 روز دیگر ) .
مرحله ی دوم و سوم آزمون  ( سؤالات تشریحی و شفاهی) :  
o دعوت کتبی از استادان و دانشجویان برای شرکت در مرحله دوم آزمون و ارسال آن به دانشگاه ها . 
o کدگذاری روی برگه ها و کارت های 
o تهیه و نصب بنر برای مرحله دوم آزمون . 
o فراهم نمودن وسایل مورد نیاز صوتی برای آزمون شنیداری  ( یک روز قبل از مراسم مانند :پروژکتور ، لب تاپ و...)
o شروع جلسه آزمون . 
o بخش یک از مرحله دوم ، آزمون سنجش شنوایی می باشد . پخش دو متن صوتی با فاصله و پاسخ به سوالات در حدود 30 دقیقه به طول می انجامد . 
o همزمان با جمع آوری برگه های آزمون شنیداری ، برگه مربوط به انشاء و آیین نگارش در اختیار دانشجویان قرار می گیرد . از دو موضوع ارائه شده درآن ، یک موضوع توسط دانشجو انتخاب و 10 سطر انشاء نوشته می شود . زمان پاسخگویی 20 دقیقه می باشد . 
o  برگه ها در اختیار کمیته تخصصی آزمون شنیداری و ترجمه برای تصحیح قرار داده می شود . 
o دانشجویانی که نمره لازم را کسب نموده اند به آزمون شفاهی راه می یابند . 
o آزمون شفاهی به صورت حضوردانشجو در میان داوران ( استادان )
می باشد . با پاسخگویی دانشجو به سوالات هر استاد ، امتیازاتی (حداکثر 20 ) به او داده می شود و در پایان میانگین نمرات کسب شده ،  نمره نهایی دانشجو خواهد بود . 
o نتایج نمرات روز بعد در سایت رایزنی قابل رویت می باشد.

پیوست هایی که باید تهیه شود : 
پیوست شماره 1 : فراخوان المپیاد به دانشگاه ها.
پیوست شماره 2 : فرم ثبت نام دانشجویان .
پیوست شماره 3: فعالیت فوق برنامه دانشگاه ها.
پیوست شماره 4: فراخوان المپیاد برای انعکاس خبری . 
نکات قابل توجه:
o متن تقدیر نامه ها توسط مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی به صورت یکسان تهیه می گردد  . 
o لوگوی المپیاد متناسب با ویژگی های هرکشور توسط رایزنی ها به صورت اختصاصی طراحی می شود.
o در صورت فراهم بودن شرایط بهتر است المپیاد در کشورهای مختلف به صورت همزمان برگزار شود .

 

 

 

مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی