|

الف )تعریف‌ها 

·         هدف‌ها

·         شرایط شرکت‌کنندگان

·         شرایط آموزشی

·         برنامه‌های جانبی

ب) مخاطبان دوره 
مخاطبان دوره می‌توانند افراد زیر  باشند:
 استادان و دانشجویان سال آخر رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، شرق شناسی، ایران‌شناسی، مطالعات ایرانی و اسلامی 
 دانشجویانی که به عنوان واحد اختیاری یا زبان دوم، فارسی را فرا می‌گیرند
 برگزیدگان آزمون‌ها و المپیادهای زبان فارسی در خارج از ایران
 فارسی‌آموزانی که در دوره‌های آموزش زبان فارسی یا مؤسسه‌های آزاد آموزشی نمایندگی‌های فرهنگی شرکت کرده‌اند
 مترجمان و ویراستاران آشنا  به زبان و ادبیات فارسی
 پژوهشگران حوزة زبان و ادبیات فارسی در مؤسسه‌های پژوهشی 
 مدرسان و آموزگاران زبان فارسی در مدرسه‌ها و مرکزهای آموزشی خارج از ایران

شرایط شرکت کنندگان 
 

1-       داوطلبِ شرکت در دوره باید به چهار مهارت اصلی زبان فارسی (صحبت‌کردن، نوشتن، شنیدن و خواندن) تسلط نسبی یا کامل داشته باشد.

2-       داوطلب باید از سلامت کامل جسمی و روانی برخوردار باشد (تأیید سلامت افراد به عهدة مرجع اعزام کننده است).

3-       سن داوطلب بیش از پنجاه سال و کمتر از 20 سال نباشد.

4-       اولویت پذیرش شرکت در دوره، با کسانی است که برای بار نخست در دورة دانش افزایی شرکت می‌کنند.

5-       هزینه‌های سکونت، پذیرایی، آموزش و برنامه‌های جانبی، بر عهدة بنیاد سعدی است.

6-       دریافت روادید بر عهدة داوطلب یا مرجع معرفی کننده است.( به تناسب مدت برگزاری دوره)

7-       تأمین هزینه‌های سفر (مانند بلیت و روادید) بر عهدة داوطلب یا مرجعِ معرفی کننده است.

8-       رعایت شؤونات دینی و فرهنگی ج.ا.ایران برای شرکت کنندگان الزامی است و شرکت کننده در صورت عدم رعایت این موارد، ملزم  به پرداخت هزینه‌های دوره و بازگشت به کشور خود است.

9-       رعایت مقررات دوره (شرکت در کلاس‌ها و برنامه‌های جانبی‌، اقامت در محل سکونت تعیین شده و غیره) برای شرکت کنندگان الزامی است و هرگونه تغییر، با هماهنگی مسئول دوره انجام  می‌شود. شرکت کنندگان ملزم به رعایت مقررات هستند، در غیر این صورت به کشورشان باز گردانده می‌شوند. اعلام پذیرش نهایی درخواست کنندگان به عهدة بنیاد است که پس از بررسی فرم اطلاعات فردی به مرجع اعزام کننده اعلام می‌شود.
  پذیرش مجدد شرکت کنندگانی که در دوره‌های قبلی شرکت کرده‌اند، بسته به نظر بنیاد است که با دلایل توجیهی مرجع اعزام کننده صورت می‌گیرد.
  محل سکونت شرکت کنندگان خوابگاه‌های دانشجویی است و تابع مقررات محیط‌های دانشگاهی است.

برنامه‌های جانبی 
برای آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان در دوره‌های دانش‌افزایی با فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، برنامه‌هایی خارج از ساعت‌های آموزشی و روزهای تعطیل تدارک دیده می‌شود که شامل بازدید از مرکزهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، آثار تاریخی، شخصیت‌ها و مفاخر فرهنگی و ادبی است. حضور شرکت‌کنندگان در این برنامه‌ها الزامی است.