|

 

اصل و نوع پوشش ایران بر پوشیدگی و حجاب قرار گرفته است. در تهران، پایتخت ایران، همه اقوام ایرانی زندگی می کنند اما همه با پوششی مشخص در عرصه ی اجتماع حاضر می شوند. همه ی بدن زنان پوشیده است و برای پوشیدن هر نوع رنگی آزاد هستند موی سر زنان ایرانی با شال و روسری و مقنعه پوشیده می شود. حجاب برخی از زنان ایرانی نیز چادر است. پوشش مردان نیز بلوز و شلوار است و شلوارک نمی پوشند.

 

زن ها و دخترها در ایران، در مکان های مقدس از چادر استفاده می کنند.

با دیدن پوشش زنان و مردان ایرانی بهتر می توانید در مورد چگونگی پوشش خود تصمیم بگیرید.

در هواپیمای ایران، پس از وارد شدن به خاک ایران از شما خواسته می شود طبق قانون ایران لباس بپوشید  .

در ایران قوم های مختلفی زندگی می کنند که بنا بر فرهنگ و دین و آداب و رسوم، لباس ها و پوشش های محلی متفاوتی دارند. برای مطالعه ی بیشتر می توانید به صفحه ی آغازه ، بخش درباره ی ایران ، فرهنگ، پوشش اقوام ایرانی مراجعه کنید.