|
دوره‎های آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی بنیاد سعدی، بر اساس طبقه بندی و نیاز مخاطبان به سه گروه مجزای زیر  که هر یک متناسب با اهداف تعریف شده داری سطوح مختلفی می باشد، ارائه می گردد:

 

 

الف) کوشش دوره ‏های عمومی فارسی­آموزی
ب) رویش دوره‏ های فارسی‏ با اهداف ویژه
پ) پویش دوره های تخصصی
 
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 دوره عمومی فارسی آموزی
 دوره های با اهداف ویژه
 دوره های تخصصی
 دوره‌های تخصصی مدرس زبان فارسی