|
جمله ساده فارسی (آموزش زبان فارسی برای عرب زبانان1)= الفارسیه للعرب1
مؤلف / مؤلفان:   آذرشب، محمدعلي
ناشر:   تهران: الهدي
سال نشر:    1383
لوح فشرده:   ندارد
موجودی بنیاد:   موجود
متون فارسی دوره مقدماتی (آموزش زبان فارسی برای عرب زبانان2)= الفارسیه للعرب2
مؤلف / مؤلفان:   آذرشب، محمدعلي
ناشر:   تهران: الهدي
سال نشر:    1383
لوح فشرده:   ندارد
موجودی بنیاد:   موجود
ف‍ارسی‌ ح‍رف بزنیم‏‫: ف‍ارسی‌ آس‍ان‌ (روش‌ گ‍ف‍ت‍گ‍ویی‌ آم‍وزش‌ ف‍ارسی‌ پ‍ای‍ه‌، ف‍ارسی‌ م‍ح‍اوره‌ و فارسی نوشتاری)‏‫
مؤلف / مؤلفان:   آذري نجف‌آباد، الله وردي
ناشر:   مشهد: آئينه انديشه
سال نشر:    1379
لوح فشرده:   كاست
موجودی بنیاد:   موجود
فارسي براي زندگي (جلد اول): ويژه آموزش خط فارسي به بزرگسالان نوجوانان غير فارسي زبان
مؤلف / مؤلفان:   آرادگلي، ماري
ناشر:   تهران: رضوان پرتو
سال نشر:    1387
لوح فشرده:   ندارد
موجودی بنیاد:   موجود
نثر روان شعرهاي كتاب
مؤلف / مؤلفان:   آقا سيد جعفر تهراني، سيد محمد جواد
ناشر:   قم: مركر آموزش زبان و معارف اسلامي
سال نشر:    1389
لوح فشرده:   ندارد
موجودی بنیاد:   موجود
راهنمای تدریس استاد
مؤلف / مؤلفان:   آقا سيد جعفر تهراني، سيد محمد جواد
ناشر:   قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص).
سال نشر:    1391
لوح فشرده:   ندارد
موجودی بنیاد:   موجود
راهنمای تدریس استاد نوشته آقا سید جعفر تهرانی و سید محمد جواد ناشر قم
فرهنگ تصویری دو زبانه: فارسی- انگلیسی (سطح مقدماتی)
مؤلف / مؤلفان:   آموزشگاه امام حسين (ع)
ناشر:   قم: دارالحسنين
سال نشر:    1384
موجودی بنیاد:   در دست اقدام
فرهنگ تصویری دو زبانه فارسی انگلیسی سطح مقدماتی تالیف آموزشگاه امام حسین (ع)
نگارش پيشرفته (ويژة زبان آموزان غير ايراني)
مؤلف / مؤلفان:   ابراهيمي، حميد
ناشر:   قم: نهضت
سال نشر:    1388
لوح فشرده:   ندارد
موجودی بنیاد:   موجود
آزمایشگاه زبان فارسی (۱)
مؤلف / مؤلفان:   ابوالحسنی چیمه، زهرا. مستعلی‌پور، غلامرضا
ناشر:   تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫.
سال نشر:    1391
لوح فشرده:   ندارد
موجودی بنیاد:   موجود
عربی – انگلیسی - فارسی در سفر
مؤلف / مؤلفان:   اخباری، وحیدرضا
ناشر:   تهران: راهنمای سفر.
سال نشر:    1391
موجودی بنیاد:   در دست اقدام
روسی - انگلیسی - فارسی در سفر
مؤلف / مؤلفان:   اخباری، وحیدرضا
ناشر:   تهران: راهنمای سفر.‏‫
سال نشر:    1391
موجودی بنیاد:   در دست اقدام
اسپانیایی - انگلیسی - فارسی در سفر
مؤلف / مؤلفان:   اخباری، وحیدرضا
ناشر:   تهران: راهنمای سفر‏.
سال نشر:    1391
موجودی بنیاد:   در دست اقدام
پروين اعتصامي. خواندن متون فارسي- سطح مقدماتي
مؤلف / مؤلفان:   ازگلي، مرضيه
ناشر:   تهران: كانون زبان ايران
سال نشر:    1384
لوح فشرده:   لوح فشرده صوتي
موجودی بنیاد:   موجود
تعزيه. خواندن متون فارسي- سطح مقدماتي
مؤلف / مؤلفان:   ازگلي، مرضيه
ناشر:   تهران: كانون زبان ايران
سال نشر:    1384
لوح فشرده:   لوح فشرده صوتي
موجودی بنیاد:   موجود
خيمه شب بازي. خواندن متون فارسي- سطح مقدماتي
مؤلف / مؤلفان:   ازگلي، مرضيه
ناشر:   تهران: كانون زبان ايران
سال نشر:    1384
لوح فشرده:   لوح فشرده صوتي
موجودی بنیاد:   موجود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16